Densimetro No Normalizado

Densimetro No Normalizado. Rango : 0.650-.0750 Unidad:g/ml Div. : 0.001 Precisión:± 0.002 Modelo: 3110FG065/20-qp. Marca: AllaFrance

Densimetro No Normalizado.Rango : 0.650-.0750 Unidad:g/ml Div. : 0.001 Precisión:± 0.002 Temp. de calibración:20°C Longitud mm:300. Modelo: 3110FG065/20-qp. Marca: AllaFrance.