Densimetro No Normalizado

Densimetro rango : 1.000-1.200. unidad : g/ml. div.:0.002. precisión : -temp. de calibración : 20°C. longitud mm : 300. Modelo: 3020FG100/20-qp. Marca: ALLA FRANCE.

Densimetro rango : 1.000-1.200. unidad : g/ml. div.:0.002. precisión : -temp. de calibración : 20°C. longitud mm : 300. Modelo: 3020FG100/20-qp. Marca: ALLA FRANCE.